انتخابات افغانستان و تولید گفتمان‌های ملی

 سه شنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۳ –روزنامه هشت صبح

عمر صدر- نامزد دکترا در دانشگاه آسیای جنوبی

انتخابات یک کنش جمعی و همگانی در گستره حوزه عمومی است. این کنش باعث تولید یک سری از بحث‌ها در رابطه به سرنوشت جمعی مردمان یک سرزمین می‌شود. این بحث‌های جمعی، دغدغه اساسی شهروندان و اولویت‌های ملی مردمان یک کشور را بازتاب می‌دهد و در شکل‌دهی گفتمان‌های عامه نقش اساسی بازی می‌کند. به عبارت دیگر، یکی از بازده‌ها و اثرات انتخابات، مردمی شدن و اجتماعی شدن سیاست می‌باشد. از آغاز پیکارهای انتخاباتی تا فرجام آن، بحث در پیوند به دولت‌داری، حکومت‌داری و سیاست ملی به خانه‌های شهروندان انتقال می‌یابد. به‌طور مثال، نگرانی از موج گسترده مهاجرت افریقایی‌ها و آسیایی‌ها، بخشی از بحث‌های جمعی گروه‌های راست افراطی کشورهای اروپایی را تشکیل می‌دهد. مداخله بشردوستانه و مساله ختم جنگ در افغانستان و عراق شکل‌دهنده بحث‌های جمعی شهروندان امریکایی در حین انتخابات بودند.
از شروع مبارزات انتخاباتی دور اول ریاست‌جمهوری در دلو ۱۳۹۲ تا برگزاری دور دوم انتخابات در ۲۴ جوزا ۱۳۹۳ «سیاست ملی افغانستان» به بحث عمومی جامعه افغانستان مبدل گردید. به‌نظر می‌رسد که فرایند انتخابات به شکل‌دهی حداقل سه گفتمان سیاسی- اجتماعی در افغانستان نقش بازی کرد که عبارت‌اند از گفتمان کثرت‌گرایی فرهنگی، گفتمان نفی خشونت/طالبان و گفتمان قربانیان جنگی. منظور از گفتمان در این‌جا عبارت از مجموعه از نشانه‌ها، کردارهای جمعی، اندیشه‌ها و متن‌هایی است که به‌طور اجتماعی و تاریخی شکل گرفته‌اند و جهت‌دهنده گزاره‌ها، کنش‌ها و هویت‌ها می‌باشد. گفتمان‌ها برساخته اجتماعی است که از کنش و واکنش جمعی از طریق رسانه‌ها، گروه‌های اجتماعی و احزاب شکل می‌گیرند. Continue reading

Advertisements

نقد و بررسی خط مشی خارجی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی

چهارشنبه ۲۱ جوزا ۱۳۹۳ –روزنامه هشت صبح

عمر صدر، دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل

افغانستان نیازمند روابط فعال، مثمر و پویا با جامعه‌ی بین‌المللی است. داشتن روابط پویا و مثمر نیازمند یک خط مشی خارجی جامع، مکتوب و همه‌جانبه است. ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله، اصلاحات و همگرایی، و اشرف غنی احمدزی، تحول و تداوم، هر دو به طرح خط مشی خارجی در چارچوب منشور انتخاباتی‌شان پرداخته‌اند. این نوشتار به ارزیابی خط مشی خارجی این دو نامزد ریاست‌جمهوری می‌پردازد. Continue reading